زندگی

چرا به چیزهایی که علاقه داری نمیرسی بود یا نبود چیزای بی ارزش یا ارزش زندگی کردن توی این دسته برات فراهم شده

دکمه بازگشت به بالا