بیماری ها

این بخش{بیماری}برای پیدا کردن بیماری ها که انسان شاید مبتلا شده باشد از کمر درد تا گلو درد می تونی پیدا کنی

دکمه بازگشت به بالا