خونه

آب در اطراف این خانه کنار دریاچه جریان دارد

آب در اطراف این خانه کنار دریاچه جریان دارد

A modern house with a large water feature that resembles a native pond.

عکاسی توسط بنجامین بنشنایدر

Kor Architects خانه جدیدی در کنار دریاچه در ایالت واشنگتن طراحی کرده است که از موادی مانند چوب، سنگ، بتن و فولاد نیز استفاده می کند. به عنوان یک سری از ویژگی های آب.

A modern lakeside home that showcases materials like wood, stone, concrete, and steel, as well as a series of water features.
عکاسی توسط آرون لیتز

طراحی خانه شامل آب‌نماهای مختلف است. اولین آب نما در جلوی خانه دیده می شود، جایی که شما را به سمت درب ورودی راهنمایی می کند.

A modern house with a water feature that guides you to the front door.
عکاسی توسط آرون لیتز
A modern house with a water feature that guides you to the front door. شکل>

عکاسی توسط %D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B2%0A%0A%0A%0A

%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.

%0A%0A%0A%0A

A modern house with water features that flow beneath some parts of the home.
عکاسی توسط بنجامین بنشنایدر
A modern house with water features that flow beneath some parts of the home.
عکاسی توسط بنجامین بنشنایدر
A modern house with water features that flow beneath some parts of the home.
عکاسی توسط آرون لیتز

آب به یک ویژگی بزرگ می ریزد که شبیه یک برکه بومی در مجاورت دریاچه است.

A modern house with a large water feature that resembles a native pond.
عکاسی توسط بنجامین بنشنایدر

تکمیل کننده آب نماها، مناطق زندگی در فضای باز است که دارای منظره ای از دریاچه است و شامل پله هایی با نور مخفی، گیاهان بزرگ بتنی توکار، و فضای استراحت با گودال آتش است. معماران با خدمات چشم انداز Ohashi برای تکمیل فضاهای بیرونی کار کردند.

The outdoor spaces of this modern house include steps with hidden lighting, large built-in concrete plants, and an lounge area with a firepit.
عکاسی توسط بنجامین بنشنایدر

فضای داخلی خانه، که با همکاری باربارا لیلند طراحی داخلی طراحی شده است، با نور طبیعی از پنجره های کف تا سقف پر شده است.

A modern home with stone walls, wood accents, and floor-to-ceiling windows.
عکاسی توسط آرون لیتز

خانه دارای دو اتاق نشیمن متفاوت با چشم‌انداز دریاچه است که از طریق یک دهانه و یک شومینه دو طرفه به هم متصل می‌شوند.

A modern living room with a floor-to-ceiling windows, and a double sided fireplace.
عکاسی توسط آرون لیتز
A modern living room with a floor-to-ceiling windows, and a double sided fireplace.
عکاسی توسط آرون لیتز

همچنین گرمای شومینه آشپزخانه است، جایی که یک جزیره بزرگ و یک دیوار برجسته دیوار تیره وجود دارد که تا اتاق غذاخوری ادامه دارد.

In this modern kitchen, there's a large island and a dark wall accent wall that continues into the dining room.

عکاسی توسط %D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B2%0A%0A%0A%0A

%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%B2%20%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%A7%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.

%0A%0A%0A%0A

In this modern dining room, there's an oversized dining table with a collection of individual pendant lights that make up a light sculpture. Outside, there's an additional covered dining area.
عکاسی توسط آرون لیتز

دیوارهای سنگی کنار پله‌هایی هستند که به طبقه بالایی خانه منتهی می‌شوند.

Stone walls flank the stairs which lead to the upper floor of the home.

عکاسی توسط بنجامین بنشنایدر

در یکی از اتاق خواب‌ها، یک دیوار برجسته فولادی و چوبی به عنوان پس‌زمینه تخت عمل می‌کند.

In this modern bedroom, a steel and wood accent wall acts as a backdrop for the bed.
عکاسی توسط آرون لیتز
In this modern bedroom, a steel and wood accent wall acts as a backdrop for the bed.
عکاسی توسط آرون لیتز
A modern bedroom with glass walls that open to a balcony.
عکاسی توسط بنجامین بنشنایدر

در یک اتاق خواب دیگر، قاب تخت چوبی طوری طراحی شده است که شامل یک کاناپه باشد.

In this modern bedroom, the wood bed frame has been designed to include a couch.
عکاسی توسط آرون لیتز
In this modern bedroom, the wood bed frame has been designed to include a couch.

عکاسی توسط %D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%0A%0A%0A%0A

%D8%AF%D8%B1%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DA%A9%D8%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.

%0A%0A%0A%0A

In this bathroom, the walls are lined with textured tiles, while the double vanity has plenty of counterspace. At the end of the vanity, there's a freestanding bathtub with views of the lake.
عکاسی توسط بنجامین بنشنایدر

یک وان مستقل دیگر نیز در حمامی دیگر وجود دارد که سقفی بلند و دیواری از کاشی دارد.

A modern bathroom with a high ceiling, a freestanding bathtub, and a wall of tiles.
عکاسی توسط آرون لیتز | معماری: Kor Architects | تیم طراحی: متیو کنت AIA (مدیر)، مایکل کانور (معمار پروژه) | طراحی داخلی: طراحی داخلی باربارا لیلند | پیمانکار: TOTH Construction | مهندس عمران: Coterra Engineering | مهندس سازه: RSE Associates | مهندس مکانیک: مهندسی فرانکلین | مهندس ژئوتکنیک: PanGeo | منظره: خدمات چشم انداز اوهاشی | نورپردازی: DePelecyn Studio | مهندس آکوستیک: اسپارلینگ | مشاور پاکت ساختمان: RDH Building Sciences

محمدرضا حفظی

رنجیدم ولی تهش خیلی شیک خندیدم گول اونایی که تظاهر میکنن رو نخور چون پشت سفیدی ،سیاهی قرار داره

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا